Tjänster

Vi erbjuder även tjänster till privatpersoner, jordbrukare och andra biodlare. Odlar du t.ex. bär eller frukter och vill få en större avkastning? Vi erbjuder pollineringshjälp genom att sätta bisamhällen i närheten av odlingen. Vi har även en nyrenoverad lokal för slungning av honung. Ifall du som hobbybiodlare inte har möjlighet att slunga skörden kan vi hjälpa dig med det. Vi säljer också mellanväggar för ramar och bivax i lösvikt. Tag kontakt för mera information. 


3 orsaker till att välja tjänster från Marcs Gård

Konkurrenskraftiga priser

Vi är ett familjeföretag och vill att andra ska kunna köpa våra tjänster utan att bli ruinerade. Därför har vi priser som passar hobbybiodlaren samt jordbrukaren.

Över 40 års erfarenhet

Vi är andra generationens biodlare och innehar en stor kunskap om bin. Vi värdesätter hållbart material och binas hälsa.

Nyrenoverade utrymmen

Vi har moderna utrymmen som kontrolleras regelbundet och är godkända av livsmedelsmyndigheter.


Följ oss på Instagram @Marcsgard