Ekologisk biodling

Ekologisk biodling skiljer sig från konventionell biodling på flera sätt. Vi värnar om att ha våra bikupor i skog eller i områden med ekologiskt jordbruk, eftersom vi inte vill utsätta våra bin för starka pesticider. Således är Överpurmo med omnejd ett utmärkt ställe för att bedriva ekologisk biodling. Området har en stor mångfald med mycket skog, som ger oss en härlig skogshonung. Pollinering av skogsväxter ger även glädje till bärplockaren. Genom att sätta våra bikupor i skogsområden kan vi uppnå en hållbarare produkt. Vi kan leda bina till växter som inte blivit utsatta för pesticider genom noggrann placering och kontroll av närmiljön. Det som skiljer oss från andra bigårdar är att vi inte använder organiska syror eller kemiska ämnen i vår biodling. Vårt ekologiska bivax har testats i Tyskland, med utlåtande att inga pesticider, läkemedel eller kemiska ämnen hittades. Bina lagrar honungen i bivaxramar, bivaxets renhet är av betydelse för slutproduktens kvalitét. Kombinationen av skogshonung och ren bivax är unik och något som vi är mycket stolta över.

Hållbar biodling

Honung är vår hjärtesak. Arbetet börjar redan när vi ska välja plats för bikupan, vi värdesätter skogsområden och ekologiska odlingsmarker. Våra bisamhällen behandlas varken med organiska syror eller kemiska ämnen för att få bukt på varroa, ett kvalster som livnär sig på binas larver. Med långvarig erfarenhet samt insikter i hur starkt behandlingen påverkar bina har vi utarbetat ett biotekniskt arbetssätt som håller varroa på en låg nivå året om. Arbetssättet är unikt och har även blivit uppmärksammat av EIP-Agris arbetsgrupp ”Beehealth and sustainable beekeeping”, ett rådgivande organ för EU-kommissionen. På grund av att vi inte behöver behandla bina på hösten kan vi i ro vänta på att ljungblomman har blommat färdigt och skörda den på senhösten. Bina samlar nektar mestadels av skogsblommor. Detta är en fröjd för oss samt de som vistas i bärskogen! Genom att handla lokalproducerad honung stöder du närmiljön och mångfalden i naturen.

Tjänster

Vi erbjuder tjänster till privatpersoner och jordbrukare så som pollineringshjälp. Vi har möjlighet att sälja bikupor, drottningar, bivax och mellanväggar. Har du en ekologisk trädgård med äpplen, hallon eller jordgubbar och söker pollinering? Behöver du material eller vill starta en ny hobby som biodlare? Ta kontakt med oss så diskuterar vi saken vidare.

Tre orsaker till att välja tjänster från Marcs Gård

Konkurrenskraftiga priser

Vi är ett familjeföretag och vill att andra ska kunna köpa våra tjänster utan att bli ruinerade. Vår prissättning passar både hobbybiodlaren och jordbrukaren.

Över 40 års erfarenhet

Vi är andra generationens biodlare och innehar en stor kunskap om bin. Vi värdesätter hållbart material och binas hälsa.

Moderna anläggningar

Vi har moderna utrymmen som kontrolleras regelbundet och är godkända av livsmedelsmyndigheter.